Контакт

Ако вас пут нанесе, посетите нас у селу Осредци (19 km од Бруса и 24
km од Копаоника). 🙂

slatka teglica selo

Уколико имате било каквих додатних питања, чије одговоре нисте успели да пронађете на сајту, пишите нам. 🙂

Уколико желите да остваримо неки вид сарадње, такође нам можете писати.

За ваше најслађе тренутке.

teglica@slatkateglica.rs
062 96 86 847

Село Осредци
37 220 Брус

X